Fundering

Zorg voor een goede fundering van uw tuinverblijf. Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas is alvorens u het verblijf plaatst. Om ervoor te zorgen dat uw verblijf stevig en stabiel staat kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van betonpoeren. Om wanden van tuinverblijven te ondersteunen en te beschermen kunt u gebruik maken van fundamentbalken.

Dropship
Commissie